Choď na obsah Choď na menu

Skládka-uloženie stavebného odpadu:

 Prešov, Košice, Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou, Strážske.

     Nachádza sa na rozhraní okresov Prešov -  Vranov nad Topľou v Katastri obce Bystré.

 

  • 17 01 01 betón
  • 17 01 02 (tehly)
  • 17 01 03 (obkladačky, dlaždice)
  • 17 01 07 (zmesi betónu, tehál, dlaždíc)
  • 17 03 02 (bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01)
  • 17 05 04 (zemina a kamenivo)
  • 17 05 06 (výkopová zemina)
  • 17 05 08 (štrk zo železničného zvršku iné ako uvedený v 17 05 07)
  • 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03)

                                                      Cena uskladnenia  - 4 EUR/t.

Zemina - orná vrstva - zdarma!

         Vystavenie dokladu o uložení odpadu - 1 EUR/t.

Kontakt - tel. 0905 512 194

                     0905 497 378

torokfrantisek@gmail.com

capulic@gmail.com