Choď na obsah Choď na menu

Hlina / hnedozem/ na predaj Košice,

1 EUR/1t.

Uloženie stavebného odpadu:

Výkopová zemina, hlina, uskladnenie zeminy, sypký materiál.

 Prešov, Košice, Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou, Strážske.

     Nachádza sa na rozhraní okresov Prešov -  Vranov nad Topľou v Katastri obce Bystré - 3 EUR/t

 

 

  • 17 01 01 betón
  • 17 01 02 (tehly)
  • 17 01 03 (obkladačky, dlaždice)
  • 17 01 07 (zmesi betónu, tehál, dlaždíc)
  • 17 05 04 (zemina a kamenivo)
  • 17 05 06 (výkopová zemina)
  • 17 05 08 (štrk zo železničného zvršku iné ako uvedený v 17 05 07)
  • 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03)

Cenník

stavebných dopadov a odpadov z demolácií (vrátane výkopovej zeminy), ustanovených katalógom odpadov, zaradených pod číslom:

 

17 01 01 betón                                                  O
17 01 02 tehly                                                  O
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika                O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu  a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06                           O

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O

 

Cena za tonu odpadu:              7,20.-€ bez DPH   

 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170701, 170902 a 170903                                       O

20 03 08 drobný stavebný odpad                                  O         
 

Cena za tonu odpadu:              7,80.-€ bez DPH                

 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03          O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05            O

 

Cena za tonu odpadu:              6,00.-€ bez DPH               

    

Kontakt - tel. 0905 512 194

                     0905 497 378

torokfrantisek@gmail.com

capulic@gmail.com